Gázkészülékek biztonságos légellátása

Mire figyeljen gázkészülékei biztonságos üzemeltetése érdekében?

Gázkészülékek biztonságos légellátása

Épületkorszerűsítési munkálatok során (pl.: fokozott légzárású nyílászáró beépítése, páraelszívó felszerelése, stb.) előfordulhat, hogy megváltoznak a helyiségek légellátási feltételei, ami a gázüzemű készülékek üzemelésekor életveszélyes állapotot is előidézhet, ha az égés vagy az égéstermék elvezetése és az égéshez szükséges levegő biztosítása nem a megfelelő módon történik. Ezért a fogyasztói vezetéken tervezett átalakításokat, a gázfogyasztó készülékek és a nyílászárók cseréjét mindig meg kell terveztetni gáztervezésre jogosult tervezővel. A tervezők névsora a Magyar Mérnöki Kamara honlapján (www.mmk.hu) érhető el. A kivitelezést csak megfelelőnek minősített kiviteli terv alapján szabad megkezdeni, a tervet és az elkészült gázszerelést a területileg illetékes földgázelosztó díjmentesen ellenőrzi. Ha a kivitelezés nem felel meg a műszaki-biztonsági előírásoknak, a bekapcsolást a földgázelosztó köteles megtagadni, biztonsági okokból a földgázelosztó a főcsapot elzárhatja, és biztonsági záróelemmel láthatja el a hiba kijavításáig. További részletek a területileg illetékes földgázelosztó honlapján az üzletszabályzatában talál.

Mire figyeljen gázkészülékei biztonságos üzemeltetése érdekében?

- Kéményeit legalább évente ellenőriztesse szakemberrel! Rossz műszaki állapotú kémény esetén a visszaáramló füstgáz mérgezést okozhat. A kémény felülvizsgálatát a helyi önkormányzat nyilvántartásában szereplő kéményseprő vállalattól lehet igényelni.
- Ügyeljen arra, hogy a gázkészülékek légellátása céljából létesített légbevezetők megfelelően működjenek, azok karbantartásáról és tisztításáról rendszeresen gondoskodjon!
- Nyílászáróit utólag már ne szigetelje le!
- Rendszeresen ellenőriztesse gázkészülékeit, ezzel megelőzheti a hibák előfordulását, és elősegítheti a készülék gazdaságosabb működését!

(Forrás: Tigáz)